Lynetten

Lynetten er et let og tilgængeligt dykkersted i København. Selv på en blæsende dag, er der relativt godt læ og stille vand, da stedet er afskærmet fra det mere åbne Øresund af de mange opfyldninger, der med tiden er bygget ude i vandet. Der er bygget en mole et par hundrede meter ud i vandet med vindmøller, og et stykke ude er et par jernsøjler beviser på tidligere tiders aktivitet i området.

Man behøver blot at glide i vandet ved stensætningen og turen er startet. Der er meget liv på stenene, som man kan gå i gang med at udforske. Krabberne springer først i øjnene og der sidder flotte rejer over det hele. De har en gennemsigtig krop og farverige gul- og blåstribede klosakse. Molestenene giver næsten en lodret væg ned til to-fire meters dybde. Dernede hviler de på den bløde bund, som på det lave vand er bevokset med ålegræs. Her er der som regel lidt fladfisk at finde.

Nær havneindløbet er det muligt at se en stime brakvandsaborrer, der tit holder til her. Området er også kendt for ørredfangster. Søjlerne er et godt delmål for turen, og hvis man holder sig på tre-fem meter og svømmer langs med molen, møder man dem uden at skulle lede. De er flot begroede. Inderst sidder blåmuslinger, og ovenpå er grønne og røde tangplanter. Store plamager af de utroligt flotte rødhovedpolypper (hydroider) breder sig på skallerne af muslingerne. De er cirka to cm høje og helt lyserøde i toppen. Ud over polypperne sidder der også rurer og andre blåmuslinger i evig kamp om en plads i vandstrømmen.

Dyrelivet ved Lynetten er altså meget alsidigt, men det er det menneskeskabte også. Der er flasker, dåser, bildæk, fjernsyn, stole, cykler og meget andet. Disse er mere eller mindre kamuflerede med bevoksninger af alger, og man skulle tro at affaldet hører til her!

 

Copyright 2013 - Kastling Adventures, Byvej 17, 3600 Frederikssund, Tlf: +45 23670670
Top
background

Fragt aftales separat med butikken. Kontakt venligst butikken på telefon: 23670670 Luk